ARTIS-Ateliers bestaat 30 jaar!

In 1987 zijn we begonnen met de eerste vier tekengroepen in ARTIS.
Na 30 jaar is dat uitgegroeid tot 30 groepen per week.

 

Hoe laat start de les
zaterdagochtend: 10 uur
zaterdagmiddag: 13 uur
zondagochtend: 10 uur
zondagmiddag: 13 uur
woensdagmiddag: 14.45 uur
– Waar start de les?
De docenten halen de kinderen af binnen het hek van de Hoofdentree.
– Hoe laat eindigt de les?
zaterdagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zaterdagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
zondagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zondagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
woensdagmiddag: 16.15 uur (tekenen/schilderen) en 16.30 uur (boetseren)
Let op: vanwege de terugwandeling is er maximaal 15 minuten uitlooptijd.
– Waar haal ik mijn kind weer op?
De docenten brengen de kinderen weer terug naar het hek van de Hoofdentree.
Let op: er is een maximale uitloop van 15 minuten, vanwege de terugwandeling.
De oudste kinderen mogen na overleg twee aan twee zelfstandig naar het hek terugwandelen, de docent loopt er dan wel achteraan en arriveert iets later.
– Mijn kind kan er een les niet bij zijn, hoe geef ik dit aan?
Graag absenties melden op onze telefoonbeantwoorder (020-6220467), omdat we die vlak voor de les nog kunnen afluisteren. Dit scheelt onnodig wachten bij de entree. Indien u het al een week van tevoren weet, kunt u het ook aan de docent zelf doorgeven.
– We zijn te laat, hoe weet ik waar de groep is?
Er staat een bord bij de Hoofdentree, bij de ARTIS-winkel, met de locaties van de les.
Achter de naam van de docent staat de dierlocatie ingevuld.
Let op: als u als ouder/begeleider geen toegangsbewijs heeft, kunt u niet met uw kind mee ARTIS in. Zorg dat u op tijd komt!
– Is de toegang van ARTIS inbegrepen bij de prijs van een cursus?
De cursusprijs is inclusief materiaal en exclusief toegang tot ARTIS.
– Welke opties zijn er met betrekking tot de toegang?
U kunt voor uzelf en uw kind een lidmaatschap aanschaffen (bij meer lidmaatschappen op hetzelfde adres krijgt u korting). U kunt ook een lidmaatschap alleen voor uw kind aanschaffen, dan wacht u als ouder/begeleider buiten de poort van ARTIS. De eerste les mag u even kort mee naar binnen om de docent een hand te geven.
U kunt ook per les een gereduceerd toegangskaartje kopen. Dan gaat u elke les eerst langs de kassa, ook als het druk is. Hiervoor dient u een week voor aanvang van de cursus een Bevestiging van Deelname via een e-mail aan ons vragen: artisateliers@gmail.com
Een lidmaatschap is echter voordeliger.
– Hoe sluit ik een ARTIS-lidmaatschap af?
Een lidmaatschap kunt u bij de kassa aanschaffen of via de ARTIS-website: https://www.artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/
Let op: het aanschaffen of afhalen van de pas kost extra tijd, dus plan het ruim van tevoren als u dit voor de eerste les wilt regelen.
– Mag ik als begeleider met mijn kind mee?
Als u een lidmaatschap heeft, kunt u wel ARTIS in, maar niet mee naar de les. Hooguit kunt u als ouder/verzorger van een jong kind – na overleg met de docent – even meelopen naar de dierlocatie, totdat het zich veilig voelt.
Als u geen lidmaatschap heeft, kunt u buiten de poort wachten, totdat de kinderen terugkomen van de les (uitloop maximaal 15 minuten vanwege de terugwandeling).
– Kan ik een gemiste les inhalen?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het inhalen van een les niet mogelijk.
– Mogen vriendjes of vriendinnetjes mee naar de les?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het meedoen van vriendjes of vriendinnetjes met een les niet mogelijk.
– Mag iemand anders een les volgen, als mijn kind niet kan komen?
Om de rust en continuïteit in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het invallen door andere deelnemers niet mogelijk.
– Mag mijn kind snoep of eten meenemen tijdens de les?
Tijdens de les is het niet geschikt om consumpties te nuttigen, uw kind kan dat beter vlak voor de les doen of erna. Als uw kind wil trakteren, maken we natuurlijk een uitzondering.
– Kan mijn kind naar het toilet tijdens de les?
Tijdens de les is er niet altijd een toilet in de buurt. Zorg ervoor dat uw kind vlak voor de les even naar het toilet gaat bij de ingang (bij het Planetarium).
– Wanneer krijgen we een nieuwe tekenmap met tas?
Na elke zomervakantie krijgt iedereen een nieuwe tekenmap en tas.
Na elke Kerstvakantie krijgt iedereen alleen een nieuwe tas, we gebruiken in het voorjaar de tekenmap van het najaar.
– Ik heb het cursusgeld nog niet overgemaakt kan dat nog?
Graag zo spoedig mogelijk: de betaalgegevens kunt u vinden op onze website: cursusgeld 2019
– Ik ben het rekeningnummer kwijt waar ik het cursusgeld naar over moet maken.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
o.v.v. naam cursist

N.B. Dit is een ander banknummer dan die van het lidmaatschap van ARTIS.
de betaalgegevens kunt u vinden op onze website: cursusgeld 2019
– Is ARTIS-Ateliers rechtstreeks telefonisch bereikbaar?
De coördinatie van ARTIS-Ateliers is iedere maandag tussen 10 en 14 uur rechtstreeks telefonisch bereikbaar: 020-6220467. Op andere tijden kunt u uw boodschap inspreken of een e-mail sturen: artisateliers@gmail.com