skip to Main Content

FAQ for parents/guardians in English below

– Hoe laat start de les?
zaterdagochtend: 10 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 9.55 uur
zaterdagmiddag: 13 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 12.55 uur
zondagochtend: 10 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 9.55 uur
zondagmiddag: 13 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 12.55 uur
woensdagmiddag: 14.45 uur, verzamelen op het ARTIS-Plein om 14.40 uur
– Waar start de les?
De docenten halen de kinderen af op het Artisplein, we verzamelen 5 minuten voor aanvang bij de Watertafel.
De docent gaat met de groep het ARTIS-Park in.
Zorg dat u op tijd bent en uw kind een geldig entreebewijs bij zich heeft: zonder entreebewijs kan uw
kind niet met de groep mee naar binnen.
– Hoe laat eindigt de les?
zaterdagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zaterdagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
zondagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zondagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
woensdagmiddag: 16.15 uur (tekenen/schilderen) en 16.30 uur (boetseren)
Let op: Houd rekening met maximaal 15 minuten uitloop vanwege de terugwandeling naar de uitgang op het Artisplein via het draaihek bij de flamingo’s, dus niet via het hek waardoor uw kind naar binnen is gegaan.
– Waar haal ik mijn kind weer op?
Vanwege de verplichte looproute brengen de docenten de kinderen terug naar de uitgang op het Artisplein, via het draaihek bij de flamingo’s, dus niet via de poort waardoor uw kind naar binnen is gegaan.
Let op: er is een maximale uitloop van 15 minuten, vanwege de terugwandeling.
De oudste kinderen mogen na overleg twee aan twee zelfstandig naar de uitgang terugwandelen, de docent loopt er dan wel achteraan en arriveert iets later.
– Mijn kind kan er een les niet bij zijn, hoe geef ik dit aan?
Graag absenties melden op onze telefoonbeantwoorder (020-6220467), omdat we die vlak voor de les nog kunnen afluisteren. Dit scheelt onnodig wachten op het Artisplein. Indien u dit al een week van tevoren weet, kunt u het ook aan de docent zelf doorgeven.
– We zijn te laat, de groep is al vertrokken van het Artisplein, hoe weet ik waar de groep is?
Als de groep al vertrokken is, kunt u via de Hoofdentree naar binnen (dat is een stukje omlopen).
Er staat een bord bij de Hoofdentree, bij de ARTIS-winkel, met de locaties van de les. Achter de naam van de docent staat de dierlocatie ingevuld.
Let op: als u als ouder/begeleider geen toegangsbewijs, QR-code (en voor niet-leden: een starttijd) heeft, kunt u niet met uw kind mee het ARTIS-Park in. Het is dus echt belangrijk dat u op tijd komt!
– Wat heb ik nodig om het ARTIS-Park in te komen?
– vanaf de 13 jaar: een geldige QR-code
– vanaf 13 jaar: een mondkapje voor de binnenverblijven (vanaf groep 6 wordt een mondkapje geadviseerd) 
– een geldig entreebewijs. Vergeet deze dus niet mee te geven.
Deelnemers van ARTIS-Ateliers en ouders met een lidmaatschap hoeven geen starttijd te reserveren.
Niet-leden dienen ook een starttijd te reserveren. Deze starttijd kunt u van tevoren al reserveren op https://dagtickets.artis.nl/
Vergeet niet te controleren of het lidmaatschap voor uw kind nog geldig/betaald is of schaf het op tijd voor de eerste les aan. Dat kan van tevoren online:
www.artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/
Als uzelf of een andere gezinslid het ARTIS-Park in wilt, dient u een geldig entreebewijs en geldige QR-code (en voor niet-leden is ook starttijd nodig) te tonen.
Geen ARTIS-lid?
U kunt de toegang voor uw kind eventueel ook per les betalen, u betaalt dan het educatieve tarief van €5 per keer, dat is alleen bedoeld voor de kinderen die meedoen met ARTIS-Ateliers. Ouders/begeleiders kunnen zonder geldig toegangsbewijs niet mee naar binnen.
Wilt u per keer voor uw kind betalen? Mail ons uiterlijk een week voor de stat voor een bevestiging van Deelname, die u bij de kassa iedere les nodig heeft voor de aanschaf van een gereduceerde toegangskaart.
We willen u erop wijzen dat u dan elke les minimaal 30 minuten eerder bij de kassa bent (alleen PIN), want het kan druk zijn: u heeft die tijd nodig voor het omlopen naar het Artisplein en uw kind aan te melden bij de docent.
We raden daarom een lidmaatschap aan, dit is sneller en voor de 15 lessen ook veel voordeliger.
Een toegangskaart via school of via het Jongerencultuurfonds?
– Ontvangt u via school of via het Jongerencultuurfonds een speciale toegangskaart voor ARTIS? Dan sturen wij een aparte e-mail met extra informatie.
– Is de toegang van ARTIS inbegrepen bij de prijs van een cursus?
De cursusprijs is inclusief materiaal en exclusief toegang tot het ARTIS-Park.
– Welke opties zijn er met betrekking tot de toegang?
U kunt voor uzelf en uw kind een lidmaatschap aanschaffen (vanaf drie lidmaatschappen op hetzelfde adres krijgt u korting). U kunt ook een lidmaatschap alleen voor uw kind aanschaffen, dan blijft u als
ouder/begeleider buiten het ARTIS-Park, ook als uw kind te laat is.
In verband met drukte is het handig om dit van tevoren online te doen.
U kunt ook per les een gereduceerd toegangskaartje (educatief tarief €5,-) kopen voor uw kind. Dan gaat u voor het verzamelen op het Artisplein iedere les eerst langs de kassa, ook als het druk is (alleen PIN).
U bent dan circa 30 minuten voor aanvang bij de kassa, deze tijd is nodig voor het omlopen naar het ARTIS-Plein en uw kind op tijd te brengen bij de docent.
Voor deze korting dient een week voor aanvang van de cursus een Bevestiging van Deelname via een e-mail bij ons aangevraagd te worden: artisateliers@gmail.com
Wij raden een lidmaatschap aan, want dit is voordeliger en het scheelt iedere les dubbele wachttijd.
– Hoe sluit ik een ARTIS-lidmaatschap af?
Een lidmaatschap kunt via de ARTIS-website aanschaffen of bij de kassa:
artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/
Let op: het aanschaffen of afhalen van de pas kost extra tijd, dus kom ruim van tevoren als u dit voor de eerste les wilt regelen.
– Mag ik als begeleider met mijn kind mee?
Als u een geldig entreebewijs, QR-code en eventueel een starttijd heeft, kunt u het ARTIS-Park in. U kunt echter niet mee naar de les. Er is een uitzondering voor de eerste les van de allerjongste groep: dan mag u – als uw kind bij de jongste groep zit en het spannend vindt – in overleg met de docent een klein stukje oplopen, totdat uw kind alleen verder durft. U heeft dan evenzogoed een geldigentreebewijs, QR-code en eventueel een starttijd nodig.
Als u geen lidmaatschap heeft, kunt u uw kind bij de uitgang bij de flamingo’s (dus niet bij de poort waardoor uw kind naar binnen is gegaan) op het Artisplein opwachten (uitloop maximaal 15 minuten
vanwege de terugwandeling).
– Kan ik een gemiste les inhalen?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het inhalen van een les
niet mogelijk.
– Mogen vriendjes of vriendinnetjes mee naar de les?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het meedoen van vriendjes of vriendinnetjes met een les niet mogelijk.
– Mag iemand anders een les volgen, als mijn kind niet kan komen?
Om de rust en continuïteit in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het invallen door andere deelnemers niet mogelijk.
– Mag mijn kind snoep of eten meenemen tijdens de les?
Tijdens de les is het niet geschikt om consumpties te nuttigen, uw kind kan dat beter vlak voor de les
doen of erna. Als uw kind wil trakteren, maken we natuurlijk een uitzondering.
– Kan mijn kind naar het toilet tijdens de les?
Tijdens de les is er niet altijd een toilet in de buurt. Zorg ervoor dat uw kind thuis vlak voor de les even naar het toilet gaat. Ook is het handig als er ouders, die toch in het ARTIS-Park zijn, telefonisch bereikbaar zijn en dit aangeven bij de docent.
– Wanneer krijgen we een nieuwe tekenmap met tas?
Na elke zomervakantie krijgt iedereen een nieuwe tekenmap en tas.
Na elke kerstvakantie krijgt iedereen alleen een nieuwe tas, we gebruiken in het voorjaar de tekenmap van het najaar.
– Zijn er nog coronamaatregelen?
– Iedereen boven de 13 jaar heeft een geldige QR-code laten scannen bij de Hoofdentree.
– In de binnenverblijven bij de dieren is voor kinderen vanaf 13 jaar een mondkapje verplicht. Voor jongere kinderen uit groep 6,7 en 8 is – net als op basisscholen – het advies een mondkapje te dragen in de binnenverblijven.
Als het buiten te druk wordt en geen 1,5 m afstand meer gehouden kan worden, zetten we het mondkapje op.
– We houden 1,5 m afstand, zowel binnen als buiten.
– De kinderen, die gaan boetseren, werken hun schets uit in het boetseerlokaal. De kinderen, die gaan tekenen/schilderen, blijven de hele les bij een dierlocatie: bij regenachtig weer in een binnenverblijf, bij droog weer zoveel mogelijk op een buitenlocatie. Dus zorg bij kouder weer voor
extra warme kleding en schaf eventueel een tuin-kniekussentje aan, waar uw kind op kan zitten. Deze kan in de tas naast de tekenmap – die uw kind wekelijks zal meenemen – bewaard worden.
– Om de continuïteit te bewaren, zullen bij een eventuele lockdown of quarantaine van docenten de lessen tijdelijk op dezelfde datum en tijd online gegeven worden. We proberen natuurlijk vervanging
te regelen, maar als alle docenten tegelijk in quarantaine gaan, zal de les tijdelijk online gegeven worden. We zullen voor de zekerheid extra materiaal meegeven aan de deelnemers en vragen of u wat tekenmateriaal in huis haalt:
I. boetseren: lijm voor papier maché wordt meegegeven.
II. tekenen/schilderen: een paar extra tekenvellen wordt meegegeven, zorgt u zelf voor (kleur)potlood,
dikke stift(en), lijm, penseeltje/kwastje, voor het geval de les online gaat?
Meestal is dat wel in huis.
– Vanzelfsprekend vragen we uw kind thuis te houden bij corona-gerelateerde klachten, ook als het huisgenoten betreft.
– Ik heb het cursusgeld nog niet overgemaakt kan dat nog?
Graag zo spoedig mogelijk: de betaalgegevens kunt u vinden op onze website: https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/
– Ik ben het rekeningnummer kwijt waar ik het cursusgeld naar over moet maken.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
o.v.v. naam cursist
N.B. Dit is een ander banknummer dan die van het lidmaatschap van ARTIS.
de betaalgegevens kunt u vinden op onze website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/
– Gaan de lessen door bij een eventuele lockdown of quarantaine van de docent?
Om de continuïteit te bewaren zullen de lessen bij een eventuele lockdown tijdelijk op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip online doorgaan. Ook als we helemaal geen vervanging kunnen vinden, omdat veel docenten tegelijk in quarantaine zitten, zal de les tijdelijk online gegeven worden. Daarvoor zullen we wat extra materiaal verzorgen.
I. boetseren: lijm voor papier maché wordt meegegeven.
II. tekenen/schilderen: een paar extra tekenvellen wordt meegegeven, zorgt u zelf voor (kleur)potlood, dikke stift(en), lijm, penseeltje/kwastje, voor het geval de les online gaat? Meestal is dat wel in huis.
– Is ARTIS-Ateliers rechtstreeks telefonisch bereikbaar?
De coördinatie van ARTIS-Ateliers is iedere maandag tussen 10 en 17 uur rechtstreeks telefonisch
bereikbaar: 020-6220467. Op andere tijden kunt u uw boodschap inspreken of een e-mail sturen: artisateliers@gmail.com


FAQ for parents/guardians
– What time does the lesson start?
Saturday morning: 10 am, gather at Artisplein at 9.55 am
Saturday afternoon: 13 pm, gather at the Artisplein at 12.55 pm
Sunday morning: 10 am, gather at Artisplein at 9.55 am
Sunday afternoon: 13 pm, gather at Artisplein at 12.55 pm
Wednesday afternoon: 14.45 pm, gather at the Artisplein at 14.40 pm
– Where does the lesson start?
The teachers pick up the children at the Artisplein, we gather 5 minutes before the start at the Water table. The teacher enters the ARTIS-Park with the group.
Make sure you are on time and that your child has a valid entrance ticket: your child cannot enter the group without an entrance ticket.
– What time does the lesson end?
Saturday morning: 11.30 am (drawing/painting) and 11.45 am (modelling)
Saturday afternoon: 14.30 pm (drawing/painting) and 14.45 pm (modelling)
Sunday morning: 11:30 am (drawing/painting) and 11:45 am (modelling)
Sunday afternoon: 14.30 pm (drawing/painting) and 14.45 pm (modelling)
Wednesday afternoon: 16.15 pm (drawing/painting) and 16.30 pm (modelling)
Note: Take into account a maximum of 15 minutes’ delay because of the walk back to the exit on the Artisplein via the turnstile at the flamingos, so not via the gate through which your child entered.
– Where do I pick up my child?
Because of the mandatory walking route, the teachers bring the children back to the exit on the Artisplein, via the turnstile at the flamingos, so not through the gate through which your child entered.
Please note: there is a maximum delay of 15 minutes, due to the return walk.
After consultation, the oldest children are allowed to walk back to the exit independently, two by two, the teacher then follows behind and arrives a little later.
– My child cannot attend a lesson, how do I indicate this?
Please report absences to our telephone answering service (020-6220467), because we can listen to them just before class. This saves unnecessary waiting at the Artisplein. If you know this a week in advance, you can also inform the teacher herself.
– We are late, the group has already left the Artisplein, how do I know where the group is?
If the group has already left, you can enter via the Main Entrance (which is a short detour walk).
There is a sign at the main entrance, near the ARTIS-shop, with the locations of the lesson.
The animal location is filled in behind the teacher’s name.
Please note: if you, as a parent/supervisor, do not have an admission ticket, a valid QR code (and if you don’t have an ARTIS-membership, you need a start time) you cannot enter the ARTIS-Park with your child. So it is really important that your child arrives on time!
– What do I need to enter the ARTIS-Park?
1. from 13 years: a valid QR code, this is scanned at the entrance of ARTIS.
2. from 13 years: a mouth cap for the indoor accommodations.
3. a valid ARTIS membership card.
All participants of the ARTIS Ateliers and all parents/supervisors who have a valid membership card do
not need to reserve a start time. (please note: parents/supervisors who are buying a loose entrance ticket for themselves do need to reserve a start time).
Not an ARTIS member?
-You can also pay for your child’s admission per lesson, in which case you pay the educational rate of €5 per time, which is only intended for children who participate in ARTIS-Ateliers.
Parents/guardians cannot enter ARTIS without a valid ticket.
Would you like to pay for your child at a time?
Mail us no later than a week before the start for a Confirmation of Participation, which you need at the box office every lesson for the purchase of a reduced ticket.
We would like to point out that you must be at the cash register at least 30 minutes before each lesson (PIN only), because it can be busy. You need that time to walk around to the Artisplein and to meet with the teacher.
We therefore recommend a membership, this is faster and much cheaper for the 15 lessons.
Don’t forget to check whether your child’s membership is still valid/paid for or purchase it in time for the first lesson. This can be done online in advance:
artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/
An entrance ticket through school or through the Jongerencultuurfonds?
– Do you receive a special admission ticket for ARTIS through school or through the Jongerencultuurfonds? We will then send a separate e-mail with additional information.
– Is ARTIS admission included in the price of a course?
The course price includes materials and excludes access to the ARTIS-Park.
– What options are there with regard to access?
You can purchase a membership for yourself and your child (from three memberships at the same address you will receive a discount). You can also purchase a membership just for your child, in which case you will remain outside the ARTIS-Park as a parent/guardian, even if your child is too late.
Due to crowds, it is useful to do this online in advance.
You can also buy a reduced ticket (educational rate €5) for your child per lesson. In that case, before gathering on the Artisplein, you first go to the cash register every lesson, even if it is busy (PIN only).
You will then be at the cash register approximately 30 minutes before the start, this time is needed to walk around to the Artisplein and bring your child to the teacher on time.
For this special discount, a Confirmation of Participation must be requested from us one week before the start of the course via e-mail: artisateliers@gmail.com
We recommend a membership, because this is cheaper and it saves double waiting time for each lesson.
– How do get an ARTIS-membership?
You can purchase a membership via the ARTIS-website or at the cash register:
artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/ledenvoordelen-prijzen/
Please note: Purchasing or collecting the pass at the cash register takes extra time, so come well in advance if you want to arrange this before the first lesson.
– Can I accompany my child as a supervisor?
If you have a valid entrance ticket and a valid QR-code (and for not-ARTIS members: a starting time) you can enter the ARTIS-Park. However, you cannot come to class. There is an exception for the first lesson of the youngest group: then – if your child is in the youngest group and finds it exciting – you can walk a little bit in consultation with the teacher, until your child dares to continue alone. You will also need a valid entrance ticket and a starting time for yourself.
If you do not have a membership, you can meet your child at the turnstile exit near the flamingos (so not at the gate through which your child went in) on the Artisplein (exit maximum 15 minutes delay because of the walk back).
– Can I make up for a missed lesson?
To keep the peace in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible to make up a lesson.
– Can friends come to class?
In order to maintain peace in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible for friends to participate in a lesson.
– Can someone else take a class if my child cannot come?
In order to maintain the peace and continuity in the groups and thus the quality of the lessons, it is not possible to substitute other participants.
– Can my child bring sweets or food during class?
It is not suitable for consumption during the lesson, your child should do this just before or after the lesson. If your child wants to treat, we will of course make an exception.
– Can my child go to the toilet during class?
There is not always a toilet nearby during class. Make sure that your child goes to the toilet at home just before class. It is also useful if parents, who are still in the ARTIS-Park, can be reached by telephone and indicate this to the teacher.
– When will we get a new drawing folder with bag?
After every summer holiday, everyone gets a new drawing folder and bag.
After every Christmas holiday everyone only gets a new bag, we use the autumn drawing folder in the spring course.
– What are the corona measures?
– Everyone from 13 years old has had a valid QR code scanned at the main entrance.
– For everyone from 13 years old a mouth cap is mandatory in the indoor accommodations. For younger children from groups 6, 7 and 8 – just like in primary schools – it is recommended to wear a mouth cap in the indoor accommodations.
If it gets too busy outside and it’s no longer possible to keep 1,5 m distance, we put on the mouth cap.
– We keep 1,5 m distance, both inside and outside.
– The children, who are going to the clay modeling class, work out their sketch in the studio. The children, who are going to draw/paint, stay at an animal location for the entire lesson: in rainy weather in an indoor enclosure, in dry weather as much as possible in an outdoor location. So in colder weather make sure you wear extra warm clothes and possibly purchase a garden knee cushion for your child to sit on. This can be kept in the bag next to the drawing folder – which your child will take to
ARTIS every week.
– To preserve continuity, in the event of a lockdown or quarantine of teachers, classes will temporarily be given online on the same date and time. Of course we try to arrange another art teacher, but if all
teachers go into quarantine at the same time, the lessons will be given online temporarily. Just to be sure, we will give extra material to the participants and ask if you can buy some drawing material:
I. clay modelling: glue for paper mache is provided.
II. drawing/painting: a few extra drawing sheets are provided,
Please, provide your own (colored) pencil, thick marker(s), glue, brush, in case the lesson goes online? Usually this is in the house.
– Obviously we ask that you keep your child at home in case of corona-related complaints, even if it concerns roommates.
– I have not yet transferred the course fee, is that still possible?
Please as soon as possible: the payment details can be found on our website:
https://www.artisateliers.nl/cursussen/cursusgeld/
– I have lost the account number to which I have to transfer the course fee.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
Cite: first an last name participant
N.B. This is a different bank number than that of the ARTIS-membership.
the payment details can be found on our website:

– Will classes continue in the event of a lockdown or quarantine of the teacher?
To preserve continuity, in the event of a lockdown or quarantine of teachers, classes will temporarily be given online on the same date and time. Of course we try to arrange another art teacher, but if all teachers go into quarantine at the same time, the lessons will be given online temporarily. Just to be
sure, we will give extra material to the participants and ask if you can buy some drawing material:
I. clay modelling: glue for paper mache is provided.
II. drawing/painting: a few extra drawing sheets are provided,
Please, provide your own (colored) pencil, thick marker(s), glue, brush, in case the lesson goes online? Usually this is in the house.
– Can ARTIS-Ateliers be reached directly by telephone?
The coordination of ARTIS-Ateliers can be reached directly by telephone every Monday between 10 am and 17 pm: 020-6220467. At other times you can leave a message or send an e-mail: artisateliers@gmail.com

Back To Top