skip to Main Content

Hoe laat start de les
zaterdagochtend: 10 uur
zaterdagmiddag: 13 uur
zondagochtend: 10 uur
zondagmiddag: 13 uur
woensdagmiddag: 14.45 uur

– Waar start de les?
De docenten halen op woensdagmiddag de kinderen af op de Parkeerplaats van ARTIS, dus niet bij de Hoofdentree. De docent gaat met de groep via de Hoofdentree ARTIS in. De kinderen hebben een geldig entreebewijs èn een starttijd bij zich. De starttijd wordt wekelijks door uzelf uitgeprint (of is afleesbaar op eigen telefoon van het kind).

In het weekend zijn er andere afspraken gemaakt: we verzamelen 10 minuten voor de lestijd op het ARTIS-Plein bij de watertafel en de groepen gaan met de docent mee ARTIS in, via een speciale ingang. Dan hebben de kinderen ook geen starttijdreservering meer nodig.
Let op: de ouders hebben nog wel een starttijd nodig, zo ook de jongeren en de kinderen die te laat komen.

– Hoe laat eindigt de les?
zaterdagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zaterdagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
zondagochtend: 11.30 uur (tekenen/schilderen) en 11.45 uur (boetseren)
zondagmiddag: 14.30 uur (tekenen/schilderen) en 14.45 uur (boetseren)
woensdagmiddag: 16.15 uur (tekenen/schilderen) en 16.30 uur (boetseren)
Let op: Houd rekening met maximaal 15 minuten uitloop vanwege de terugwandeling naar de Uitgang via de flamingo’s (de groepen gaan dus niet terug naar de Hoofdentree).

– Waar haal ik mijn kind weer op?
Vanwege de verplichte looproute brengen de docenten de kinderen terug naar de Uitgang bij de flamingo’s, dus niet bij de Hoofdentree.
Let op: er is een maximale uitloop van 15 minuten, vanwege de terugwandeling.
De oudste kinderen mogen na overleg twee aan twee zelfstandig naar het hek terugwandelen, de docent loopt er dan wel achteraan en arriveert iets later.

– Mijn kind kan er een les niet bij zijn, hoe geef ik dit aan?
Graag absenties melden op onze telefoonbeantwoorder (020-6220467), omdat we die vlak voor de les nog kunnen afluisteren. Dit scheelt onnodig wachten bij de entree. Indien u het al een week van tevoren weet, kunt u het ook aan de docent zelf doorgeven.

– We zijn te laat, hoe weet ik waar de groep is?
Er staat een bord bij de Hoofdentree, bij de ARTIS-winkel, met de locaties van de les.
Achter de naam van de docent staat de dierlocatie ingevuld.
Let op: als u en kind geen toegangsbewijs met starttijd heeft, kunt u niet met uw kind mee ARTIS in. Zorg dat u op tijd komt!

– Wat heb ik nodig om ARTIS in te komen?
Op woensdagmiddag komt uw kind alleen ARTIS binnen met een geldig entreebewijs èn een starttijdticket. Vergeet dus beide niet!
De kindergroepen worden op de Parkeerplaats van ARTIS afgehaald en gaan met de docent door de Hoofdentree naar binnen.
Het starttijdticket kunt u wekelijks uitprinten of laten tonen op de telefoon van uw kind. Als uzelf ARTIS in wilt, dient u ook een geldig entreebewijs en starttijd voor uzelf te tonen.
In het weekend heeft uw kind, als het met de docent door de speciale entree via het ARTIS-Plein gaat, geen starttijdreservering nodig, alleen een geldig entreebewijs.
Let op: de ouders hebben nog wel een starttijd nodig, zo ook de jongeren en de kinderen die te laat komen.

– Is de toegang van ARTIS inbegrepen bij de prijs van een cursus?
De cursusprijs is inclusief materiaal en exclusief toegang tot ARTIS.

– Welke opties zijn er met betrekking tot de toegang?
U kunt voor uzelf en uw kind een lidmaatschap aanschaffen (bij meer lidmaatschappen op hetzelfde adres krijgt u korting). U kunt ook een lidmaatschap alleen voor uw kind aanschaffen, dan wacht u als ouder/begeleider buiten ARTIS.
U kunt ook per les een gereduceerd toegangskaartje kopen voor uw kind. Dan gaat u voor het verzamelen op de Parkeerplaats elke les eerst langs de kassa, ook als het druk is (alleen PIN). De starttijd voor de woensdagmiddaglessen (en voor de begeleiders in het weekend) kan al eerder thuis worden gereserveerd. Voor de korting dient een week voor aanvang van de cursus een Bevestiging van Deelname via een e-mail bij ons aangevraagd te worden: artisateliers@gmail.com  Een lidmaatschap is echter voordeliger.

– Hoe sluit ik een ARTIS-lidmaatschap af?
Een lidmaatschap kunt u bij de kassa aanschaffen of via de ARTIS-website: https://www.artis.nl/nl/bezoek/artis-lidmaatschap/
Let op: het aanschaffen of afhalen van de pas kost extra tijd, dus plan het ruim van tevoren als u dit voor de eerste les wilt regelen.

– Hoe regel ik de starttijd voor de toegang tot ARTIS?
Starttijden worden tot 2 weken in de toekomst vrijgegeven. Alle starttijden voor alle lessen tegelijk reserveren kan dus niet, u dient elke week een starttijd te reserveren. Dit kan zelfs een dag van tevoren en er is altijd plek. Via de link komt u op Mijn ARTIS. U kunt hier een account aanmaken en de gewenste starttijd reserveren.
https://mijn.artis.nl/nl/accounts/login/?next=/nl/
Er zijn dan 3 keuzes:
-Ik wil een ARTIS-toegangskaart kopen (voor degenen zonder lidmaatschap)
-Ik ben ARTIS-lid (voor de degenen met een lidmaatschap)
-Ik heb al een ARTIS-toegangskaart en ben geen lid (bijvoorbeeld kaarten via de Deka-markt,

of een losse toegangskaart met gereduceerd tarief voor ARTIS-Ateliers-

cursisten/Jongeren Cultuurfonds).

Voor de aanschaf van gereduceerde losse toegangskaarten dient u een week voor aanvang van de cursus een Bevestiging van Deelname via een e-mail bij ons aan te vragen: artisateliers@gmail.com. Een lidmaatschap is echter voordeliger.
Wordt de cursus door het Jongeren Cultuurfonds betaald? Dan mailen wij de entreekaart, die u kunt printen en die uw kind aan de portier kan laten zien laten zien (of zichtbaar op de telefoon van uw kind). De starttijd moet zelf wekelijks gereserveerd worden.

Uw kind (en eventueel uzelf) komt op woensdagmiddag alleen ARTIS binnen met een geldig entreebewijs èn een starttijdticket.
Vergeet dus beide niet! Het starttijdticket kunt u uitprinten of tonen op de telefoon van uw kind. We raden aan om voor starttijd de start van de les aan te houden. In het weekend heeft uw kind alleen een geldig entreebewijs nodig (de ouders en jongeren hebben daarnaast nog wel een starttijd nodig).

– Mag ik als begeleider met mijn kind mee?
Als u een lidmaatschap heeft, kunt u wel ARTIS in, maar niet mee naar de les. Hooguit kunt u als ouder/verzorger van een jong kind – na overleg met de docent – even meelopen naar de dierlocatie, totdat het zich veilig voelt.
Als u geen lidmaatschap heeft, kunt u uw kind bij de Uitgang bij de flamingo’s (dus niet bij de Hoofdentree) op het ARTIS-Plein opwachten (uitloop maximaal 15 minuten vanwege de terugwandeling).

– Kan ik een gemiste les inhalen?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het inhalen van een les niet mogelijk.

– Mogen vriendjes of vriendinnetjes mee naar de les?
Om de rust in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het meedoen van vriendjes of vriendinnetjes met een les niet mogelijk.

– Mag iemand anders een les volgen, als mijn kind niet kan komen?
Om de rust en continuïteit in de groepen en daarmee de kwaliteit van de lessen te bewaren is het invallen door andere deelnemers niet mogelijk.

– Mag mijn kind snoep of eten meenemen tijdens de les?
Tijdens de les is het niet geschikt om consumpties te nuttigen, uw kind kan dat beter vlak voor de les doen of erna. Als uw kind wil trakteren, maken we natuurlijk een uitzondering.

– Kan mijn kind naar het toilet tijdens de les?
Tijdens de les is er niet altijd een toilet in de buurt. Zorg ervoor dat uw kind thuis vlak voor de les even naar het toilet gaat. Ook is het handig als er ouders, die toch in ARTIS zijn, telefonisch bereikbaar zijn.

– Wanneer krijgen we een nieuwe tekenmap met tas?
Na elke zomervakantie krijgt iedereen een nieuwe tekenmap en tas.
Na elke Kerstvakantie krijgt iedereen alleen een nieuwe tas, we gebruiken in het voorjaar de tekenmap van het najaar.

– Ik heb het cursusgeld nog niet overgemaakt kan dat nog?
Graag zo spoedig mogelijk: de betaalgegevens kunt u vinden op onze website: cursusgeld

– Ik ben het rekeningnummer kwijt waar ik het cursusgeld naar over moet maken.
NL21 INGB 0005 1808 97
Stichting Artis Ateliers
o.v.v. naam cursist

N.B. Dit is een ander banknummer dan die van het lidmaatschap van ARTIS.
de betaalgegevens kunt u vinden op onze website: cursusgeld

– Is ARTIS-Ateliers rechtstreeks telefonisch bereikbaar?
De coördinatie van ARTIS-Ateliers is iedere maandag tussen 10 en 17 uur rechtstreeks telefonisch bereikbaar: 020-6220467. Op andere tijden kunt u uw boodschap inspreken of een e-mail sturen: artisateliers@gmail.com

 

ARTIS volgt het beleid van het RIVM. Blijf thuis als je tot de risicogroep behoort of verkoudheidsklachten hebt zoals een loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts of verhoging tot 38 graden Celsius. Blijf ook thuis als een van je gezinsleden deze klachten heeft.

Houd in het park zelf rekening met de volgende richtlijnen:
•    Houd minimaal 1,5 meter afstand tot bezoekers, docenten en medewerkers van ARTIS
•    Schud geen handen
•    Hoest of nies in je elleboog
•    Was regelmatig je handen
•    Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de binnenruimtes van ARTIS

  Er zijn voldoende handwaspunten in ARTIS.

 

 

Back To Top