Skip to content

NATURA ARTIS MAGISTRA: de natuur is de leermeesteres van de kunst. In de naam van ARTIS zit al ingesloten waarmee ARTIS-Ateliers, onderdeel van de ARTIS-Academie, zich bezighoudt. ARTIS-Ateliers moedigt cursisten aan een eigen beeldende uiting te zoeken. Zo kan de cursist zijn/haar vermogen tot creativiteit ontdekken en ermee vertrouwd raken.

Naast het stimuleren van de ontwikkeling van een eigen handschrift en het kweken van vertrouwen in het eigen niveau, leren cursisten hoe ze met allerlei materialen om kunnen gaan. Een belangrijke rol hierbij speelt de waarneming van de dieren en de natuur. Door de bezigheid van tekenen/schilderen of boetseren/beeldhouwen wordt de cursist min of meer gedwongen te kijken naar wat hij/zij wil verbeelden met de bedoeling dat bewust of onbewust ontdekt wordt dat er meer mogelijkheden, meer invalshoeken zijn naar iets te kijken. Het gaat om echt leren kijken, iets wat ten grondslag ligt aan iedere vorm van beeldend werken. Door het echte kijken leren cursisten de natuur en de dieren beter te doorgronden en te respecteren.

Tijdens de cursussen worden de dieren in het ARTIS-Park getekend of geschetst. Deze schetsen en tekeningen worden daar ook uitgewerkt of in het atelier in de bruine monumentale gebouwen achterin het ARTIS-Park, waar ARTIS-Ateliers de hele week beschikt over een tweetal grote, goed geoutilleerde werkruimten. Hier bestaat ook de gelegenheid te werken met klei en andere beeldhouwtechnieken in speciale groepen.

Een ochtend- of een middagcursus bestaat uit anderhalf tot tweeëneenhalf lesuur, eenmaal per week, verdeeld over een half jaar. Continuïteit is noodzakelijk voor de evenwichtige opbouw van de lessen.

Als bekroning op de cursus wordt ieder half jaar een werk van de cursisten uitgezocht voor een expositie in ARTIS. Zo kunnen ook andere bezoekers van het ARTIS-Park de werken beschouwen.  

De Nederlandse beweging voor beeldende expressie,
Vera Asselbergs-Neessen
1989

Back To Top