skip to Main Content

ARTIS-Ateliers valt onder de afdeling Educatie van ARTIS.

ARTIS-Ateliers is een Stichting binnen ARTIS, met als doel:
beeldende kunstlessen geven aan kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij de waarneming van de dieren en de natuur in het ARTIS-Park een belangrijke rol speelt. ARTIS-Ateliers moedigt cursisten aan een eigen beeldende uiting te zoeken en door echt te kijken de natuur en de dieren beter te doorgronden en te respecteren.

Het bestuur van ARTIS-Ateliers bestaat uit de volgende leden:

Theo de Vries, voorzitter

Tessa Kits, penningmeester

Hilde Mertens, secretaris

Back To Top